+32 (0) 51 63 68 54
info@empteezy.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

Lekpreventie 

Preventief Spill kits en rioolafsluiters plaatsen waar calamiteiten kunnen voorkomen beperkt het risico van milieuverontreiniging.


Een lekkage is snel gebeurd. Het is belangrijk dat u voor uw onderneming een lekkagebestrijdingsplan opmaakt om het milieu en uw personeel te beschermen. Breng in kaart welke vloeistoffen u hebt gestockeerd en waar de risicozones van calamiteiten zich bevinden.

Door spill kits en rioolafsluiters te voorzien in de buurt van risicozones, kan bij iedere lekkage snel en efficiënt gereageerd worden. Hierdoor kunnen milieuverontreinigingen vermeden / beperkt worden.

Spill kits   Spill kits

Dankzij het inzetten van Spill kits, gevuld met absorberende en beschermende producten, kan u op elk incident snel reageren. Zo kunt u het lek van een vat of een tank en de gemorste vloeistof op een correcte en veilige manier opruimen.

Lees meer

Rioolafdichters  Rioolafsluiters

Rioolafsluiters helpen u te voorkomen dat calamiteiten in het rioolnet terecht komen. Voorzie deze rioolafsluiters preventief in de buurt van risico zones.

Lees meer